Matsvinnets matmanifest

Det är en ambitiös målsättning ta sig an en så komplicerad fråga som matsvinnet om man med det som jag vill, lära sig förstå dess orsaker och bakomliggande krafter. För mig är det omöjligt att inte också vilja ta ansvar för maten, människorna, djuren, naturen och klimatet drabbas i sådan liten utsträckning som möjligt ekonomiskt, ekologiskt och socialt, vilket är de tre hörnstenarna inom hållbar utveckling. Du hör säkert hur svårt det låter.

Inom ett område med så många komplexa samband som livsmedelsindustrin och alla delar inom värdekedjan som påverkar matens kvalitet och livsförhållanden för dem som producerar den och djur och natur är det i praktiken ofta en omöjlighet vid inköp av många matvaror i en genomsnittlig mataffär.

Därför har jag valt att i manifestet betona några fokusområden som övergripande påverkar många av ovan nämnda inom livsmedelsbranschen. Syftet är att inspirera både hushåll och branschen till att lämna ett mindre avtryck på vår planet genom en mer hållbar matproduktion och matkonsumtion.

Matsvinnets Matmanifest

  1. Sverige behöver en jordbruksminister. En självständig och pragmatiskt person, som tar ansvar på riktigt för att vi skapar ett långsiktigt hållbart jordbruks i Sverige och vårdar de kärnvärden det står för idag. Fixar vi jordbruket, fixar vi resten. På köpet kan vi skapa jobb och dela stoltheten av att vara produktiva, etiska och hållbara. Vi har en unik chans. Svenskt jordbruk står för unika värden, vilka måste vårdas. Det räcker därför inte med en landsbygdsminister och den utarmande livsmedelsstrategi som ansvarig minister Bucht presenterade 2016. Svenskt jordbruk har genomgått ett stålbad (och oljebad) under 1900-talet. Vi har gått från att hälften varit sysselsatta i jordbruket till 1,8 %. Som man bäddar får man ligga, som man sår får man skörda.

  2. Jordbruket, livsmedelsindustrin, makthavare och konsumenter behöver likartade målbild av en mer hållbar jordbruksproduktion och konsumtion. Den ena handen måste veta vad den andra gör och varför. Det är också är linje med FN:s hållbarhetsmål (SDG) där just hållbarhetsaspekter ska vara ledande och prioriterade.

  3. Sverige behöver öka sin nationella jordbruksproduktionen och minska den nuvarande importnivån (ca 50 procent) till ca hälften i första läget (bör alltså vara ca 25 procent). Skälet är tider av ökad global oro och osäkerhet vad gäller t ex energiförsörjning. Detta ställer krav på ökad inhemsk livsmedelsproduktion, förvaring/lager/matbanker/livsmedelsreserver och även transporter och stödjande system I dagsläget klarar sig Sverige bara 2-3 veckor innan butikernas hyllor gapar tomma vid ett tillfälligt stopp av matleveranserna från utlandet.

  4. Sverige behöver välmående och självsäkra bönder som har tid till och intresse av att vårda och förbättra den goda djurhållning och jordbruket som redan finns. Det blir extra viktigt i den tid vi nu lever där marknaderna och konsumtionen är global, priser och klimat växlar och konkurrensen ständigt hårdnar.

  5. Vi behöver fungerande marknadsplatser och upplysta konsumenter köper hållbar livsmedel till ett försäljningspris som är tillräckligt för att en liten till medelstor producent ska kunna försörja sig utan orimlig riskbörda och arbetstid.

  6. Småskaliga producenter bör få de stöd de behöver för att samarbeta genom t ex inköps och producentföreningar för att klara sig i den hårda globala konkurrensen.

  7. Vi behöver korta ner transport- och distributionsvägar och stimulera regional livsmedelssäkerhet.

  8. Vi behöver konsumenter som aktivt använder sin kunskap genom medvetna inköpsbeslut på livskraftiga handelsplatser. Hushåll, liksom producenter, försäljningskanaler – alla behöver ta sitt eget och helst också ett kollektivt ansvar för att minska matsvinnet.

  9. Vi behöver barn som i ung ålder har naturliga och positiva associationer till matlagning och jordbruk och som förstår grunderna i varifrån maten kommer.

  10. Vi behövs möten och personliga relationer i alla led med så få mellanled som möjligt utmed matens livscykel i syfte att öka respekten för maten och stå emot global konkurrens och prisrörlighet.

Dela
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *