Intervju Coop Louise König

Louise König är hållbarhetschef för Coop. Det är ett stort ansvar för ett stort företag som profilerat sig starkt i frågan. Hur får hon ihop sina personliga ambitioner för en hållbar utveckling med sin arbetsgivares i en värld som är allt annat än hållbar? 

Företag som Coop arbetar mycket för att minska både butikernas och konsumenternas matsvinn. För er som har bråttom: se bild och text nederst om att i morgon den 30 oktober är det premiär på utvalda Coop Forum-butiker för de nya ”knasiga grönsakerna”. Så följ mitt råd och gör det vi alla gör så bra: handla och handla medvetet!

Hur kan den ekologiska produktionen öka på ett hållbart sätt när efterfrågan är större än utbudet och vi importerar hälften av våra livsmedel? Vad menas med hållbarhet och ett hållbart jordbruk? En del svar och kanske också några aha-upplevelser ges nedan, men jag kommer fortsätta borra efter fler svar om var svinnet uppstår och vad som kan göras åt det innan och under resan till butik liksom när vi konsumenter har köpt och tar över ansvaret för maten. Mycket spännande kommer hända på bloggen under kommande månad så håll koll här. OK, nu kör vi!

Louise König är Hållbarhetschef på COOP

Hej Louise!
Jag laddar på med en tung fråga direkt: Vad tror du måste till för att vi i våra hushåll, kommuner, Sverige som helhet, Europa och globalt sett lyckas vända utvecklingen och minskar istället för att som nu öka matsvinnet?
Tydlig information och upplysning om hur stort matsvinnet är och hur det faktiskt kan minska i olika led. Naturligtvis handlar det även om att utmana vår livsstil. Vi lever i ett slit och släng-samhälle. Vi ser naturresurserna antigen som gratis eller sopor.

Vad har COOP som organisation för möjlighet att påverka handlarna/butiksägarna och hur mycket bestämmer handlarna själva hur de jobbar med det lokala matsvinnet i butik?
Vi har inga handlare. Vi är en kooperation. Vi styr och sätter riktlinjer för exempelvis denna fråga, så enklare än om vi hade handlare. Vi har 680 butiker och 3.4 miljoner medlemmar. 

Vilka konkreta insatser för att minska matsvinnet har ni på COOP gjort?

OK, här kommer en lista:

 • Tydlig uppföljning av butikerna på nyckeltal kring svinnet
 • Definierat och uppföljning av tydliga beställningsrutiner
 • Utbildning kring beställningsrutiner
 • Pris på varor sätts ned när de är på väg att gå ut
 •  Vi skänker mat ”organiserat” i Göteborg och Stockholm
 • Butikerna har riktlinjer för hur man skänker bort mat till organisationer
 • Mat lagas i en flertal större butiker för att minska svinnet
 • Vi arbetar med konsumentkommunikation via våra lokala föreningar
 • Initiativ till att sälja frukt och grönt från ”andrahandssortering”, se mer information nedan och här.
 • Vi ser över egna märkesvaror-förpackningar kopplat till hållbarhet

Hur hänger matsvinnet ihop med en hållbart utveckling?
Matsvinnet är kopplade till våra råvaror i en dimension, så naturligtvis påverkar det användning av vatten, biologisk mångfald, klimat, dvs vår miljöpåverkan och i en annan dimension att det blir avfall, då blir det en fråga om huruvida vi återvinner eller omvandlar det till energi. En hållbar utvekling innefattar ju hur vi arbetar med miljö, ekonomi och sociala frågor i kombination och matsvinnet är ett ypperligt exempel på det.

Vad är ett hållbart jordbruk?
Uhh, det är en stor fråga. Man kan behöva olika strategier i ex Sverige eller internationellt. Det ska inkludera hänsyn till miljö, djurvälfärd, minskad kemikalieanvändning, socialt/jämställt hänsynstagande och en hållbar ekonomi. Mitt svar blir generellt. Men det handlar ju om att vi måste prioritera olika jordbruk under olika förutsättningar, ex så värnar Coop svenskt kött, för at vi tycker att den svenska djurvälfärden är världsbäst. Vi prioriterar svenskt och eko för att vi tycker att det ger ett ”renare” jordbruk. Vi stödjer agroforestry som ett sätt att bedriva jordbruk i t ex Östafrika för att bidra till hjälp till självhjälp och minskad klimatbelastning 

Miljömärkningar och andra kvalitetsmärkningar är fler än vad de flesta konsumenter kan hålla reda på? Vilka räcker det att man lär sig och vad skulle krävas för att få till en ny märkning på EU-nivå som graderar varan utifrån dess fossila avtryck/koldioxidekvivalenter och/eller mark-vattenutnyttjande?
Vi som dagligvaruhandel och butik behöver tydliggöra följande: miljömärkt, rättvist, hälsosamt, eko och svenskt då kommer vi långt i att inspirera till hållbara val.

I somras sa du i en artikel i DN angående regeringens arbete med ekologisk produktion och den kommande livsmedelsstrategin: ”Vi hörde en hel del under valåret men har inte sett särskilt många konkreta satsningar på ekojordbruket. Det gäller inte bara ekologiska produkter utan hälsa och hållbarhet i fler perspektiv”. Vad är de största frågorna för den kommande livsmedelsstrategin som du ser det?
Att vi kombinerar mat –  hälsa och hållbarhet och att sätter en gemensam ambition för Sverige med tydliga mål för att tydliggöra riktning.

Till sist får du önska dig tre saker som du i ett trollslag kan ändra på i livsmedelsbranschen. Vad ändrar du på?
Åhh har du ett trollspö? Dåså:

 • Öka samarbete mellan livsmedelsproducent, lantbrukare och dagligvaruhandeln för att driva innovation, samförstånd och en långsiktig bärighet för svensk produktion och koppla det till affären
 • Kombinera mat-hälsa och hållbarhet i allt vi gör och koppla det till affären
 • Börja definiera vad som faktiskt är en hållbar livsmedelsbransch och sätta mål, har initierats med WWF och ett antal stora aktörer

Här slutar intervjun och här börjar en ny bra vana
För att avsluta intervjudelen vill jag tipsa om om det vi redan nämnt i Matsvinnets tidigare tweet nämligen att Coop ska börja sälja grönsaker och frukt med udda utseende. Läs mer om deras arbete på coop.se/minskamatsvinnet. Konsumentföreningen (KF, som är delägare i Coop) har även tidigare i somras släppt en rapport på 26 sidor om det som finns här. Ett antal Coop Forum-butiker kommer ha detta utbud. Matsvinnet.se applåderar förstås, det är inte en dag för tidigt och starkt av Coop att ta steget. Nu måste vi som konsumenter stötta detta genom att våra köpa dessa underbara och naturligt vackra grödor så att detta blir ett permanent inslag i hela branschen. Det kan vara ett viktigt litet steg för att normalisera det som är så fel inom matindustrin. Så följ denna uppmaning om ni ogillar matsvinn men gillar Matsvinnet.se: gå man ur huse och handla de grönsaker som kommer dyka upp på Coop inom kort! Det kommer stötta svenska bönder och motverka dårskapet som försegår varje dag i livsmedelsindustrin.

Svar som ger nya frågor
Ju mer man börjar skärskåda matsvinnet, desto galnare ter sig faktiskt vår värld. Jag har fått en hel del svar av Louise och andra personer, men för varje svar uppkommer ännu fler varför-frågor. För att få ett annat perspektiv har jag därför beslutat att intervjua en person som varit med och som kommer ihåg andra världskrigets om ransoneringstiden. Som sagt, håll koll på bloggen under kommande månad, mycket smarrigt kommer hända här.

Stötta en svensk bonde och det globala klimatet: köp dessa!

Stötta en svensk bonde och det globala klimatet: köp dessa!

 

 Fakta

Namn
Louise KönigYrke
Louise König, Hållbarhetchef Coop, skapar förutsättningar för att alla ska kunna bidra till en bättre planet i varje tugga.

Bor
Stockholm

För dig som vill veta mer:
coop.se och 10 tips för att bli en mer hållbar konsument, varav (spoiler alert): tips #1: ”Undvik att slänga mat”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.