Image credits

Image Credits/Bildrättigheter

Jag använder i bloggen främst egentagna eller intervjuade personers bilder med tillstånd från dem/fotografen samt fotografer som jag själv anlitar. En del bilder på förstasidan och tips-sidorna kommer främst från Flickr och är publicerade under CC (Creative Commons) licens. Nedan text är på engelska för att möta behoven från eventuella utländska fotografer vars bilder jag rätteligen använder.

Slider images on Landing/Home page

In the slider on the landing page, the following images are used:

  1. Julmatby Johan Bryggare used under CC BY-SA 2.0. Cropped from original.
  2. Pepper Medley” by Jitze Couperus used under CC BY-NC 2.0. Cropped from original.